#

Fakta

Tull

Fullständig förteckning finns att läsa på Tullverkets hemsida men kort och gott gäller vanliga tullbestämmelser när man reser in och ut ur Thailand. Ex: Cigaretter får tas in om 200s, 4 liter vin eller sprit 1 liter.

Det är  olagligt att resa ut ur Thailand med mer än 50 000 baht. (tillstånd krävs om mer) Planerar du att köpa /ta med dig hem antikviteter, buddha figurer, koraller så är detta inte tillåtet utan särskilt tillstånd.